Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин «5-мартты жыл сайын Ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп белгилѳѳ жѳнүндѳ» Токтомун ишке ашыруу максатында №61 АФММЛ ОКнин кыргыз тилчи мугалимдеринин даярдыгы менен бул майрамды майрамдоого план боюнча ар кандай иш- чаралар ѳткѳрүлдү.
 Башталгыч мектепте 1-класстарга офлайн сабактары ѳткѳрүлүп жана улуттук кийимдер боюнча слайддарды кѳрсѳтүлдү;
 2-4-класстарда «Калпак кантип жасат?» деген темада онлайн сабактары видео роликтер менен коштолуп ѳтүлдү;
 5-7-классатар арасында Ак калпак кѳргѳзмѳсү уюштурулду жана класстык сааттар ѳткѳрүлдү;
 Жогорку класстын окуучулары Ак калпак жѳнүндѳ презентацияларды жакташты, видео-роликтерди кѳрсѳтүштү жана тема боюнча тесттерди аткарышты.
Ак калпак майрамында кыргыз тили мугалимдери — Усенова Ж.Ж., Качкынова Ж.А. жана Токтогонова Ч.А. активдүү катышып, эң мыкты видео жана онлайн сабактарды ѳткѳрүштү.
Окуучуларга Ак калпакты жана улуттук кийимдерди даңазалоо, кыргыз элинин каада-салттарын кадырлоо, ата-бабаларыбыздын мурастарын барктоо, мамлекеттик тилди колдонуу чѳйрѳсүндѳ кеңейтүү максатында иш-чараларды ѳткѳрүп жатабыз.

Добавить комментарий