Кыргыз элинин алгачкы агартуучуларынын бири, педагог, котормочу, публицист, тунгуч лексикограф жана лексиколог Кусеин Карасаевдин 120 жылдыгына карата КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бир айлык жарыялаган (21-декабрдан 21-январга чейин).
Е.Б. Якирдин №61 автордук физика-математикалык мектеп-лицей окуу комплекси бир айлыктын жобосу менен таанышып, иш-чаранын планын түзүп, кыргыз тили мугалимдери онлайн түрүндѳ иш-чараларды ѳткѳрүштү.
Лицейде бир айлыктын ѳткѳрүүнүн максаты:
 Залкар инсандын ѳрнѳктүү жолун окуучуларга үлгү кылуу;
 К. Карасаевдин эмгектерин, илимий мурастарын жайылтуу;
 кеп маданиятын ѳстүрүүгѳ багыттоо;
 мамлекеттик тилди колдонуу чѳйрѳсүндѳкеңейтүү;
 китепканада, кыргыз тили кабинеттеринде бурчтарды, окуучулардын иштеринин кѳргѳзмѳлѳрүн уюштуруу;
 жогорку класстарга дил баян жаздыруу;
 сабаттуулукка арналган ар кандай сабактарды кѳргѳзүү.
   Лицейдин китепканачысы Крайнюкова Галина Владимировна К. Карасаевдин 120 жылдыгына арналган бурч уюштурду жана окуучуларга офлайн түрүндѳ тегерек үстѳл ѳткѳрдү. Окуучулар келип, китептери менен таанышып, маалымат алып кетип жатышты.

   Мугалимдер онлайн сабактарды өтүштү. Кабинеттерде көргөзмөлөр уюштурулду жана дил баяндады жазышты, дубал гезитерин чыгарышты, буклеттерди жасашты.

Кыргыз тили мугалимдери Уметалиева С.Р., Туюкбаева А.Т. ж.б. аудио-видео материалдарды жайылтышты.

    Окуучулар альбом, буклет жана дубал гезиттерин чыгарып келишти.
Усулдук бирикменин жетекчиси Бадачиева В.С. окуучулардын иштери боюнча кѳргѳзмѳ уюштурду.
Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары Амандыкова А.Ш. К. Карасаевдин маарекесине арнап жалаң «К» тамгасынан жазылган ыр тартуулады.


   Кыргыз тилчи мугалимдерибиз бир айлыкка жигердүү катышып, окуучуларга сабаттуулукка багытталган видео сабактарды ѳткѳрүштү.

Добавить комментарий