5-класстын окуучулары кыргыз тили мугалими Туюкбаева Айнура Туратбековна менен бирдикте майрамдык флешмоб тартуулашты (КАРА ЖОРГО бийи).

Бишкек шаарындагы Биринчи май районуна караштуу №61 АФММЛ ОКнде 5-март АК КАЛПАК күнүнѳ арналган окуучулардын кол ѳнѳрчүлүк кѳргѳзмѳсү үюштурулду.

Окуучулардын патриоттук сезимдерин ойготуу менен бирге алардын маданиятка болгон кызыгуусун күчѳтүү максатында ар кандай иш-чаралар ѳткѳрүлдү.

Башталгыч мектептин окуучулары сүрѳт кѳргѳзмѳсүн уюштурушту. Кѳргѳзмѳгѳ жаш ууздарыбыз ар кандай табигый материалдардан калпактын түрлѳрүн жасап келишти. Улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кѳргѳзмѳнү ортоңку класстын мугалимдери уюштуруп беришти.

Ар бир окуучу ѳздѳрүнүн кол ѳнѳрчүлүк жѳндѳмдѳрүн кѳрсѳтѳ алышты. Эң мыкты иштер грамота менен НООРУЗ майрамында сыйланышат.

Добавить комментарий