№61 АФММЛ ОКнде кыргыз тилчи мугалимдеринин декада убагында заманбап технологияларды колдонуу менен окуучуларда компетенттүүлүктү калыптандыруу ыкмасында ар кандай кызыктуу сабактар ѳтүлүп жатат. Ошондой эле кыргыз кинотасмалардын үндѳрүн коштоо ыкмасы менен Амандыкова А.Ш. сабак ѳттү. Сабактын темасы: Актёрдук чеберчилик (Багыныңкы сүйлѳмдѳрдүн түрлѳрүн кайталоо).

Окуучулар чыгармачылык шыктарын, үндѳрүн коштоо жѳндѳмдѳрүн байкашып, актёрдук чеберчиликтерин ѳздѳрүнѳн байкап жана бири-бирин баалашты. Ошондой эле смартдоскадан кино тасмалардын үндѳрүн микрофон менен коштоп, смартдоскада сюжет боюнча багыныңкы сүйлѳмдѳрдү түзүштү.

Добавить комментарий