«Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил жѳнүндѳ» мыйзамынын 30 жылдыгына арналган иш-чараларга активдүү катышкан үчүн жана мамлекеттик тилди ѳнүктрүүгѳ зор салымы үчүн №61 АФММЛ Окнин мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары Амандыкова Анара Шукурбековна Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын «КЫРГЫЗ ТИЛИ» тѳш белгиси менен сыйланды.

Добавить комментарий