Комуз кыргыз элинин салттуу маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Комуздун күүлөрү өзүнө философиялык ойлорду, жашоо-турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан-муунга өтүп, биздин күндөргө чейин жетти. Азыркы шарттарда комуздун жаңы маанисин ачуу керек, ал кыргызстандыктардын көп түрдүү маданиятындагы биримдиктин символу болууга тийиш.

Өлкѳдѳ алгачкы жолу “Комуз күнү” белгиленди.

№61 автордук  физика –математикалык мектеп-лицейинде

«КЫЛЫМ КАРЫТКАН КЫРГЫЗ КОМУЗУ», “ ТАНШЫ КОМУЗУМ, ТАЛБАЙ САЙРА!” аттуу темада сабактар жана класстык сааттар ѳтүлдү. Окуучулар  теманы ачып, презентациялап беришти. Сабакта окуучулар комуздун тарыхын, түзүлүшүн жана балгилүү комузчулар жѳнүндѳ маалыматты толук бере алышты.

Ар бир кыргыз тили кабинеттеринде КОМУЗ КҮНҮНӨ арналган бурчтар жасалды. Бурчта окуучулардын ар тараптуу кол ѳнѳрчүлүк буюмдары коюлуп, маданиятыбыздын ѳзгѳчѳлүгү бааланып, балдардын комузга кызыкканын сезимдери ойгонду. Кийинки жылы, буюрса, мектепте кѳргѳзмѳлѳрдү уюштуруу керек.

Добавить комментарий